Raport z frontu, czyli Covid-19 a sytuacja na statkach

Bez bohaterów dnia codziennego obecne czasy byłyby o wiele trudniejsze. Ci bohaterowie to przede wszystkim pracownicy sklepów, kierowcy, lekarze, pielęgniarki, służba medyczna, kurierzy, listonosze. Ale nasi marynarze również należą do tej kategorii, zapewniając nieprzerwany przepływ towarów, pozostając na statkach często długo po skończonym kontrakcie pozbawieni możliwości powrotu do domu. Zapraszam na rozmowę z trzema kapitanami: Norbertem, Tomaszem i Stefanem, którzy opowiedzą o sytuacji na pokładzie swoich statków. Czytaj dalej